Actueel

EHBO Eemnes onmisbaar bij hete Triathlon Huizen

Zomerse temperaturen en een onbewolkte lucht eisten hun tol onder de atleten van de Triathlon Huizen 2019. Verschillende sporters moesten zich laten behandelen door de aanwezige arts of werden onderzocht door de ambulanceverpleegkundige. De EHBO'ers bij de finish hadden hun handen vol aan het koelen van oververhitte triatleten, terwijl op het loop- en het fietsparcours teams klaarstonden om ongevallen te bestrijden en de sporters te beoordelen.

Natte, koele handdoeken voor alle triatleten bij de finish.

Dankzij de wekenlange voorbereiding en de extra inzet van menskracht en materialen zijn alle triatleten gezond huiswaarts gekeerd. Dat was het doel van de hulpverleners bij de Triathlon. Ook aan de gezondheid en veiligheid van de eerstehulpverleners werd dit jaar extra aandacht besteed.

Briefing voorafgaand aan triathlon.

Bij de briefing, in de scha-duw van de boom op het startterrein, gaf Medisch Coördinator Marco Kamp-huis de hulpverleners in-structies om te voorkomen dat zij zelf bevangen zouden worden door de hitte. Zo kregen de hulpverleners op het fiets- en loopparcours koeltassen mee met extra drank en eten, waaronder een zakje zoute chips.


Tijdens de briefing waren ook de Calamiteitenco-ördinator van Triathlon Huizen, Thea Kaspers (in het oranjegele T-shirt van de organisatie) , en de schipper van de Huizer reddings-boot aanwezig. Die laatste scheurde tijdens de briefing nog even snel op en neer naar de reddingspost, die een haven verder gevestigd is, om C2000 portofoons op te halen. Daarmee was een directe en betrouwbare com-municatie met de EHBO-ploeg op de wal gegaran-deerd.


Manager Evenementen van Witte Kruis, Henk Schovers, kwam langs. De ambulance-broeder kon het niet nalaten om zelf nog een pleistertje te plakken. Zijn aanwezigheid toonde de betrokkenheid van de hulpverleningsorganisatie Witte Kruis bij het evenement. Henk Schovers kon de de Medisch Coördinator nog wat waardevolle tips geven.

Henk Schovers (Witte Kruis Evenementen) en Marco Kamphuis staan bij de finish van de eerste zwemronde achter de bedank-banner waarop de logo's van de hulpverlenings-organisaties prijken.


Witte Kruis Evenementen is een jonge speler op de commerciële hulpverleningsmarkt. Het is een onderdeel van Witte Kruis die ook ambulancediensten voor verschillende regio's verzorgt. Het bedrijf wil een hoge graad van professionaliteit bieden aan haar klanten.

De Medisch Coördinator en de ambulanceverpleegkundige overleggen over de reanimatie-procedure bij drenkelingen.


Bij de voorbereiding werd ook aandacht besteed aan de aanwezigheid van de eiken-processierups op delen van het parcours. Hoewel de gemeente Huizen er veel aan had gedaan om het parcours rupsvrij te maken, waren er toch nog enkele eiken met het rood-witte alarmeringslint rond de stam. De eikenprocessierups kan brandhaartjes afscheiden die op de huid irritatie veroorzaken en in de ogen zelfs zouden kunnen leiden tot blindheid. EHBO Eemnes heeft een protocol en een speciale behandelset voor slachtoffers die met de prikkende brandhaartjes in aanraking komen.


De triathlon werd dit jaar niet samen gehouden met de Gooimeerrace. Zwem- en polo-vereniging IJsselmeer kreeg de sponsoring niet rond.


Hitteprotocol


Al wekenlang was de Coördinator Hulpverlening bij Evenementen bezig met de voorbereiding van het evenement. Het inzetplan werd door de GHOR Gooi en Vechtstreek een week voor de triathlon aangepast. En ook de gemeente Huizen kwam op het laatste moment met een aanvulling. Het was daarom nog flink aanpoten om op tijd aan de vergunningseisen te vol-doen. Maar dat is perfect gelukt.

De waterbakken met handdoeken en sponzen staan klaar.


De temperatuurverwachting was twee weken voor het evenement nog 21 tot 22 graden. Maar dat liep gestaag op. Toen het KNMI 24 graden voorspelde, besloot de Coördinator Hulp-verlening extra maatregelen te nemen en extra materialen aan te schaffen. De medische posten bij start- en finish en hulpverleners hadden een oorthermometer. Voor het koelen waren waterbakken gekocht en een berg sponzen en handdoeken. Ook waren daar wegwerpdekens aanwezig die gekoeld konden worden en op de rolbrancard konden worden gelegd, om tijdens het vervoer al te kunnen beginnen met de hittebehandeling. Om 12 uur kwamen dozen ijs naar het finishterrein. De investeringen hebben hun vruchten afgeworpen.

Opbouw van de koelpost bij de finish.


Voordat de eerste lopers finishten werd bij de finish een speciale koelpost ingericht met veldbedden, banken, stoelen, ventilatoren en twee enorme waterbakken. Van de andere kant van het finishterrein legde EHBO-assistent Remon van Dijkhuizen de watervoorziening aan. Zijn opleiding bij de jeugdbrandweer Baarn kwam goed van pas bij het 'afleggen van de slangen'.


Zwemmen


De Triathlon Huizen werd voor de 34e keer gehouden. De deelnemers kwamen in drie afstanden aan de start: de kwart triathlon, de Olympic Distance en de Sprint (1/8 triathlon). In elke categorie was plaats voor 200 deelnemers. Het deelnemersveld bleef beperkt tot 400.


Het lagere aantal deelnemers is mede te wijten aan het feit dat in Nederhorst den Berg een sprint-triathlon werd gehouden. Een aantal lokale sporters koos voor die wedstrijd,. Achtereenvolgens moesten de deelnemers zwemmen, fietsen en hardlopen.

Medisch Coördinator Marco Kamphuis en Ambulanceverpleegkundige Gerard Segers van Witte Kruis Evenementen overzien het zwemparcours. Rechts staan Thijs Wortel en Daan Kikkert paraat bij het overnamepunt van de KNRM.

Met een watertemperatuur van 18,7 graden was het goed te doen voor de zwemmers. Die temperatuur zou later nog oplopen tot iets boven de 20 graden. Het water was blauwalg-vrij en dus konden de atleten gerust hun afstand zwemmen in de Haven van Huizen.

Bij het zwemparcours was een medische post, waar teamleider Wallie Karsse-meijer de eerste hulp coördineerde. De wissel-zone waar de triatleten wisselen van zwemmen naar fietsen en van fietsen naar lopen, viel ook onder haar verantwoording. De wis-selzone was 50 meter van de post en voor vervoer waren een brancard en een rolstoel aanwezig.


EHBO'ers Daan Kikkert en Thijs Wortel en ambulan-ceverpleegkundige Gerard Seegers complementeerden het Start-team.


Over de behandeling van drenkelingen waren strikte afspraken gemaakt en iedereen stond in de start-blokken voor het geval het mis zou gaan. Gelukkig gebeurde dat niet.


Opvallend waren de verschil-len in de zwemtijden. Op de Olympische afstand klom Geert Lantink na 20'20 het water uit. De langzaamste zwemmer deed er bijna twee maal zo lang over.


Ook op de kwart triathlon waren de verschillen groot. Zwem-winnaar Vincent Maarschalkerweerd streed een thuiswedstrijd. Hij legde de 1000 meter in 16'32 af. Uiteindelijk moest hij zijn winst afgeven en eindigde hij op de 38e plaats. De laatste zwemster kwam na ruim 36 minuten aan wal.


Op de achtste afstand kwam de eerste zwemmer na ruim acht minuten over de streep. De laatste deed er ruim drie maal zo lang over: 26'03.


De deelnemers startten hun triathlon vanuit het water in de werkhaven van Huizen. Op de steiger stonden twee EHBO'ers klaar voor de eerste opvang. Aan wal was ook de ambulanceverpleegkundige aanwezig om zo nodig de medis