top of page

Actueel

EHBO Eemnes onmisbaar bij hete Triathlon Huizen

Zomerse temperaturen en een onbewolkte lucht eisten hun tol onder de atleten van de Triathlon Huizen 2019. Verschillende sporters moesten zich laten behandelen door de aanwezige arts of werden onderzocht door de ambulanceverpleegkundige. De EHBO'ers bij de finish hadden hun handen vol aan het koelen van oververhitte triatleten, terwijl op het loop- en het fietsparcours teams klaarstonden om ongevallen te bestrijden en de sporters te beoordelen.

Natte, koele handdoeken voor alle triatleten bij de finish.

Dankzij de wekenlange voorbereiding en de extra inzet van menskracht en materialen zijn alle triatleten gezond huiswaarts gekeerd. Dat was het doel van de hulpverleners bij de Triathlon. Ook aan de gezondheid en veiligheid van de eerstehulpverleners werd dit jaar extra aandacht besteed.

Briefing voorafgaand aan triathlon.

Bij de briefing, in de scha-duw van de boom op het startterrein, gaf Medisch Coördinator Marco Kamp-huis de hulpverleners in-structies om te voorkomen dat zij zelf bevangen zouden worden door de hitte. Zo kregen de hulpverleners op het fiets- en loopparcours koeltassen mee met extra drank en eten, waaronder een zakje zoute chips.


Tijdens de briefing waren ook de Calamiteitenco-ördinator van Triathlon Huizen, Thea Kaspers (in het oranjegele T-shirt van de organisatie) , en de schipper van de Huizer reddings-boot aanwezig. Die laatste scheurde tijdens de briefing nog even snel op en neer naar de reddingspost, die een haven verder gevestigd is, om C2000 portofoons op te halen. Daarmee was een directe en betrouwbare com-municatie met de EHBO-ploeg op de wal gegaran-deerd.


Manager Evenementen van Witte Kruis, Henk Schovers, kwam langs. De ambulance-broeder kon het niet nalaten om zelf nog een pleistertje te plakken. Zijn aanwezigheid toonde de betrokkenheid van de hulpverleningsorganisatie Witte Kruis bij het evenement. Henk Schovers kon de de Medisch Coördinator nog wat waardevolle tips geven.

Henk Schovers (Witte Kruis Evenementen) en Marco Kamphuis staan bij de finish van de eerste zwemronde achter de bedank-banner waarop de logo's van de hulpverlenings-organisaties prijken.


Witte Kruis Evenementen is een jonge speler op de commerciële hulpverleningsmarkt. Het is een onderdeel van Witte Kruis die ook ambulancediensten voor verschillende regio's verzorgt. Het bedrijf wil een hoge graad van professionaliteit bieden aan haar klanten.

De Medisch Coördinator en de ambulanceverpleegkundige overleggen over de reanimatie-procedure bij drenkelingen.


Bij de voorbereiding werd ook aandacht besteed aan de aanwezigheid van de eiken-processierups op delen van het parcours. Hoewel de gemeente Huizen er veel aan had gedaan om het parcours rupsvrij te maken, waren er toch nog enkele eiken met het rood-witte alarmeringslint rond de stam. De eikenprocessierups kan brandhaartjes afscheiden die op de huid irritatie veroorzaken en in de ogen zelfs zouden kunnen leiden tot blindheid. EHBO Eemnes heeft een protocol en een speciale behandelset voor slachtoffers die met de prikkende brandhaartjes in aanraking komen.


De triathlon werd dit jaar niet samen gehouden met de Gooimeerrace. Zwem- en polo-vereniging IJsselmeer kreeg de sponsoring niet rond.


Hitteprotocol


Al wekenlang was de Coördinator Hulpverlening bij Evenementen bezig met de voorbereiding van het evenement. Het inzetplan werd door de GHOR Gooi en Vechtstreek een week voor de triathlon aangepast. En ook de gemeente Huizen kwam op het laatste moment met een aanvulling. Het was daarom nog flink aanpoten om op tijd aan de vergunningseisen te vol-doen. Maar dat is perfect gelukt.

De waterbakken met handdoeken en sponzen staan klaar.


De temperatuurverwachting was twee weken voor het evenement nog 21 tot 22 graden. Maar dat liep gestaag op. Toen het KNMI 24 graden voorspelde, besloot de Coördinator Hulp-verlening extra maatregelen te nemen en extra materialen aan te schaffen. De medische posten bij start- en finish en hulpverleners hadden een oorthermometer. Voor het koelen waren waterbakken gekocht en een berg sponzen en handdoeken. Ook waren daar wegwerpdekens aanwezig die gekoeld konden worden en op de rolbrancard konden worden gelegd, om tijdens het vervoer al te kunnen beginnen met de hittebehandeling. Om 12 uur kwamen dozen ijs naar het finishterrein. De investeringen hebben hun vruchten afgeworpen.

Opbouw van de koelpost bij de finish.


Voordat de eerste lopers finishten werd bij de finish een speciale koelpost ingericht met veldbedden, banken, stoelen, ventilatoren en twee enorme waterbakken. Van de andere kant van het finishterrein legde EHBO-assistent Remon van Dijkhuizen de watervoorziening aan. Zijn opleiding bij de jeugdbrandweer Baarn kwam goed van pas bij het 'afleggen van de slangen'.


Zwemmen


De Triathlon Huizen werd voor de 34e keer gehouden. De deelnemers kwamen in drie afstanden aan de start: de kwart triathlon, de Olympic Distance en de Sprint (1/8 triathlon). In elke categorie was plaats voor 200 deelnemers. Het deelnemersveld bleef beperkt tot 400.


Het lagere aantal deelnemers is mede te wijten aan het feit dat in Nederhorst den Berg een sprint-triathlon werd gehouden. Een aantal lokale sporters koos voor die wedstrijd,. Achtereenvolgens moesten de deelnemers zwemmen, fietsen en hardlopen.

Medisch Coördinator Marco Kamphuis en Ambulanceverpleegkundige Gerard Segers van Witte Kruis Evenementen overzien het zwemparcours. Rechts staan Thijs Wortel en Daan Kikkert paraat bij het overnamepunt van de KNRM.

Met een watertemperatuur van 18,7 graden was het goed te doen voor de zwemmers. Die temperatuur zou later nog oplopen tot iets boven de 20 graden. Het water was blauwalg-vrij en dus konden de atleten gerust hun afstand zwemmen in de Haven van Huizen.

Bij het zwemparcours was een medische post, waar teamleider Wallie Karsse-meijer de eerste hulp coördineerde. De wissel-zone waar de triatleten wisselen van zwemmen naar fietsen en van fietsen naar lopen, viel ook onder haar verantwoording. De wis-selzone was 50 meter van de post en voor vervoer waren een brancard en een rolstoel aanwezig.


EHBO'ers Daan Kikkert en Thijs Wortel en ambulan-ceverpleegkundige Gerard Seegers complementeerden het Start-team.


Over de behandeling van drenkelingen waren strikte afspraken gemaakt en iedereen stond in de start-blokken voor het geval het mis zou gaan. Gelukkig gebeurde dat niet.


Opvallend waren de verschil-len in de zwemtijden. Op de Olympische afstand klom Geert Lantink na 20'20 het water uit. De langzaamste zwemmer deed er bijna twee maal zo lang over.


Ook op de kwart triathlon waren de verschillen groot. Zwem-winnaar Vincent Maarschalkerweerd streed een thuiswedstrijd. Hij legde de 1000 meter in 16'32 af. Uiteindelijk moest hij zijn winst afgeven en eindigde hij op de 38e plaats. De laatste zwemster kwam na ruim 36 minuten aan wal.


Op de achtste afstand kwam de eerste zwemmer na ruim acht minuten over de streep. De laatste deed er ruim drie maal zo lang over: 26'03.


De deelnemers startten hun triathlon vanuit het water in de werkhaven van Huizen. Op de steiger stonden twee EHBO'ers klaar voor de eerste opvang. Aan wal was ook de ambulanceverpleegkundige aanwezig om zo nodig de medische leiding op zich te nemen.


Motorlance


In overleg met de organisatie werd een ambulancemotor, kortweg motorlance, ingezet. Die kon het hele loop- en fietsparcours berijden en binnen enkele minuten bij een slachtoffer aanwezig zijn om hulpverlening op te starten op Advanced Life Support-niveau. De patrouillerende verpleegkundige hield de triatleten in de gaten en reed continu rondes op de parcoursen. Bij het zwemmen was hij daar aanwezig.

EHBO Eemnes schakelde Witte Kruis Evenementen in die een ambulancemotor verzorgde. Teamleider Wallie Karssemeijer neemt met ambulanceverpleegkundige Gerard Seegers de materialen door.


Terwijl de eerste zwemmers in het water lagen vertrokken Arie en Toos van 't Klooster naar een waterpost op de looproute. Ze waren daar opgesteld zodat ze de triatleten die haastig wat water dronken of dat over hun hoofd goten, snel te kunnen beoordelen op oververhitting. De Medisch Coördinator had op de wedstrijddag besloten hen op deze positie te plaatsen.


Arts Jutta Neumann en EHBO'ers Ronald Orsel en Peter Michielsen van EHBO Huizen stonden als éénmansposten op het fietscircuit. Het is ongebruikelijk dat hulpverleners alleen en niet als team staan. De GHOR had dat echter geadviseerd en de gemeente heeft dat advies in haar vergunning overgenomen.

De motorlance rijdt langs een iconisch Huizer monument, de kalkovens, het fietsparcours op.


Rond het middaguur werd de finishpost opgebouwd. Onder leiding van Natasja Lazoe (EHBO Eemnes) werden de twee tenten ingericht. Natasja werd on-dersteund door Annemieke Lodder van EHBO 's Grave-land. Het finishteam werd gedurende het evenement volgens planning opge-schaald.


Een tent (links) was ingericht als Medische Post. Daarin waren drie zitplaatsen, een veldbed en de rolbrancard aanwezig. De hulpmiddelen daar waren uitgebreid met apparatuur waarmee de ambulanceverpleegkundige en de arts patiënten kon-den bewaken.


Voor het eerst werd ook de modulaire verbandkast van de EHBO-vereniging gebruikt. Vanuit de hulpverleners was het verzoek gekomen om die aan te schaffen.


De nieuwe verbandkast was aangevuld met grote hoeveelheden ORS (Oral Rehydration Salts). Het zout werd gegeven aan triatleten die door overmatig zweten veel vocht en zout waren verloren. Een oor-thermometer die standaard in de verbandkast zit, kwam goed van pas.


In de behandeltent had Natasja haar massagetafel neergezet. De finishende atleten met (hitte-)kramp en stijve spieren konden door haar worden behandeld. Natasja is sportmasseur. Deze hulp was niet nodig, hoewel zich een triatlete op de post meldde met spierkramp aan haar hamstring.


Natasja richt de Medische Post in.


De andere tent was ingericht als koelpost. En dat bleek geen overbodige luxe. Vooral het hardlopen viel de triatleten dit jaar zwaar. De organisatie had twee waterpunten verzorgd, maar dat kon niet voorkomen dat enkele sporters oververhit over de finish kwamen.


Een klein legertje aan hulpverleners deelt koele, natte handdoeken uit.


De organisatie gaf elke deelnemer een geborduurde handdoek. Toen bleek dat de triatleten veel last hadden van het warme weer kwam Medisch Coördinator Marco Kamphuis met een cool idee. De handdoeken werden nat gemaakt in de waterbakken van EHBO Eemnes en elke deelnemer kreeg een natte handdoek over zijn hoofd en nek. Alle deelnemers waren verrukt met de koude attentie en waren erg blij dat ze de handdoek als aandenken mee mochten nemen.

Daan is druk bezig om alle handdoeken op tijd nat en koel te krijgen.

De finishploeg werd gedurende de dag opgeschaald, zodat er in de middag veel hulpverleners klaar stonden om de lopers op te vangen en te behandelen.

Tussen twee patrouillerondes in deelt ook de ambulanceverpleegkundige (links) handdoeken uit.


Ook ambulanceverpleegkundige Gerard Segers hielp mee met het uitdelen van de hand-doeken. Het was een goed moment voor hem om de mensen te beoordelen. Gerard rijdt als verpleegkundige op de ambulance op Schiphol. Tijdens het evenement bleek de ervaren 'ambupleeg' bovendien een bijzonder goede teamspeler te zijn.


Arts onmisbaar


Bij de triathlon was ook huisarts Jutta Neumann aanwezig. Zij had zich opgegeven als vrij-willigster maar zei volmondig 'ja' toen de Coördinator Hulpverlening bij Evenementen haar vroeg of ze zich bij het hulpverleningsteam wilde aansluiten. Na de drukte op het fietsparcours ging Jutta naar het finishgebied en nam daar de medische leiding op zich.

Medisch Leider Jutta Neumann, Medisch Coördinator Marco Kamphuis en voorzitter van Triathlon Huizen Peter Korzelius overleggen op het finishterrein.


De arts kreeg het druk met sporters die ernstige verschijnselen van oververhitting vertoonden. Geassisteerd door de EHBO'ers moest zij vijf mensen behandelen en bewaken. Haar medische kennis en de ervaring die zij met de triathlon in Almere opdeed, waren van onschatbare waarde voor het eerstehulpteam. De huisarts werd door haar patiënten overladen met bedankjes, voordat zij weer met een gezonde kleur op de wangen en een normale lichaamstemperatuur huiswaarts keerden.

Ronald biedt een handdoek aan aan een triatlete die door haar kinderen bij de finish werd opgevangen.


Ook bedankjes voor de EHBO'ers. Op het finishterrein speurden zij naar atleten die mogelijk hulp nodig hadden en spraken hen aan. Die actieve benadering is een van de regels van EHBO Eemnes, die zich daarmee van anderen onderscheidt. Naast hulpverleners van EHBO Eemnes hadden ook twee EHBO'ers uit Huizen zich opgegeven voor de triathlon: Ronald Orsel en Peter Michielsen. Zij draaiden als solo-EHBO'er mee op het fietsparcours, maar staken ook bij de finish hun handen uit de mouwen.


De fiets van Remon voorzien van een doorlaatbewijs voor de verkeersregelaars.


Trots


Ook Remon van Dijkhuizen (15) die als EHBO-assistent op zijn fiets van hot naar her racete om materialen heen en weer te brengen, heeft hard gewerkt. Hij hielp goed mee met het opbouwen van de drie hulpposten. Ook bewees hij goede diensten bij het assisteren van de EHBO'ers. Hoewel Remon nog geen EHBO-diploma heeft en dus geen behandelingen mag doen, bleek hij erg waardevol.


Het was een goede beslissing van EHBO Eemnes om het medisch hitteprotocol van de vereniging te activeren. Het uitdelen van de natte handdoeken was niet alleen een aardige service, maar heeft ook erger voorkomen. De professionele zorg van het team heeft de veiligheid en gezondheid van de triatleten gegarandeerd. Medisch coördinator Marco Kamphuis: "Ik ben heel erg trost op deze ploeg en haar prestaties".


Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
bottom of page