top of page

Slachtoffers

Bij EHBO Eemnes stopt de hulpverlening niet als het evenement is afgelopen. We helpen je uiteraard ook als je vragen of klachten hebt. En we staan natuurlijk ook open voor jouw opmerkingen over onze hulpverlening.

pijn.jpg
vragen.jpg
klacht.jpg
privacy.jpg

Ik krijg steeds meer pijn of klachten. Wat moet ik doen?

Ben je nog op het evenement? Ga dan langs de EHBO-post. De EHBO'ers zullen je mogelijk doorverwijzen.

Als je thuis bent en je klachten verergeren, neem dan contact op met je huisarts. Buiten kantooruren

kun je de huisartsenpost bellen. De huisartsenpost in Blaricum kun je bereiken via  0900 130 96 00. Bel voor spoedeisende hulp het noodnummer van je huisarts. Bij levensbedreigende situaties, zoals ademnood of pijn

op de borst bel je meteen 1-1-2.

 

Neem ook contact met je huisarts op als je letsel niet geneest of als je het niet vertrouwt. 

Heb je een vraag, opmerking of suggestie?

Laat het ons weten. We proberen je vragen te beantwoorden maar zullen je voor medische vragen meestal doorverwijzen naar een medisch zorgprofessional zoals je huisarts.

Als je een suggestie hebt hoe wij onze hulpverlening op evenementen kunnen verbeteren dan horen we

dat graag. Het draait immers om jou als bezoeker van of deelnemer aan het evenement.

Door ons behandeld? We horen heel graag hoe het nu met je is en welke behandelingen je hebt gehad.

Stuur ons ook dan een mailtje.

Je kunt ons bereiken via: nazorg@ehboeemnes.nl 

 

 

 

Heb je een klacht? 

Het spijt ons dat je niet tevreden bent over onze hulpverlening. We zullen jouw klacht serieus en zorgvuldig afhandelen. Dien je klacht binnen één maand na het voorval in door te mailen naar nazorg@ehboeemnes.nl

of te schrijven naar het secretariaat (adres: zie contactgegevens). Omschrijf de klacht zo precies mogelijk.

Schrijf ook hoe jij de klacht graag afgehandeld ziet.

We moeten zeker weten met wie we te maken hebben. Als we tijdens de behandeling jouw e-mailadres

hebben genoteerd en je je klacht via dat e-mailadres indient, dan is dat voldoende. In andere gevallen

vragen we je een kopie van een legitimatiebewijs mee te sturen. Streep je BSN (burgerservicenummer)

door en eventueel ook je foto.

Nadat we je klacht hebben ontvangen neemt een bestuurslid contact op met de betreffende hulpverlener(s)

om hun kant van het verhaal te horen. We zullen je binnen één maand schriftelijk op de hoogte brengen

van hun zienswijze en  een voorstel doen hoe we de klacht afhandelen. Als wij de klacht volgens

jouw wensen afhandelen dan is de klacht daarmee afgedaan.

Misschien ben je het niet eens met het voorstel over de afhandeling. Je hebt dan een maand de tijd om

ons dat te laten weten. We gaan dan met elkaar in gesprek. Als we er dan nog niet uit komen dan vragen  

we een onafhankelijke mediator om het meningsverschil op te lossen. 

Hoe zit het met mijn privacy?

Alles wat we tijdens je behandeling van jou horen en alles over je medische toestand en je behandeling

blijft vertrouwelijk. EHBO'ers geven geen informatie aan anderen als je dat niet wilt. Wel geven we informatie

aan bijvoorbeeld huisarts of het ambulanceteam als dat nodig is voor jouw verdere behandeling. Zij hebben

een geheimhoudingsplicht. Ook kan het zijn dat je behandeling wordt besproken met andere

EHBO'ers, bijvoorbeeld een nieuw EHBO-team dat op het evenement komt. Dat is belangrijk voor

nazorg en verdere behandeling.

We geven wel informatie door aan ouders of verzorgers van kinderen onder de 16 jaar of begeleiders

van mensen met een verstandelijke beperking.

 

Tijdens evenementen noteren we bij slachtoffers vaak persoonsgegevens. Die vallen onder de

nieuwe privacywet: de Algemene Verordening gegevensbescherming, kortweg AVG. 

Veelgestelde vragen kun je vinden op onze AVG-pagina.

bottom of page