top of page

De vereniging

Over EHBO Eemnes

 

Bij de meeste evenementen in Eemnes zijn we te zien: de eerstehulpverleners van EHBO Eemnes. Zij zijn het vertrouwde gezicht van een van de oudste verenigingen van ons dorp: de Koninklijke Nederlandse Vereniging Eerste Hulp bij Ongelukken Afdeling Eemnes.

Opgericht in 1965 heeft onze vereniging honderden Eem-nessers opgeleid die duizenden malen hulp verleenden bij ongevallen in en rond het huis, in het verkeer en op het werk. 

De EHBO'ers van onze vereniging vinden het belangrijk dat zij hulp kunnen verlenen als hen dat gevraagd wordt. Ze krijgen ondersteuning van de vereniging als ze vragen hebben na een hulpverlening en kunnen beschikken over een groot arsenaal aan materialen die ze tijdens een evenement kunnen gebruiken.

EHBO Eemnes is trots op haar leden. En dat kan niet vaak genoeg gezegd worden.

Doelstellingen
  1. Geven van cursussen

  2. Vervolglessen voor gediplomeerde EHBO'ers

  3. Hulpverlening bij evenementen (maatwerk)

  4. Professionaliseren van de eerste hulpverlening (professioneel maar geen professional) 

  5. Samenwerken met andere verenigingen en reguliere hulpdiensten

EHBO Eemnes

is een

netwerkpartner

van

Winnaar Koeientrofee 2014

 

In 2014 ontving EHBO Eemnes uit handen van burge-meester Roland van Benthem de Koeientrofee. Deze prijs van de gemeente Eemnes was een blijk van waardering voor wat de vereniging doet in het algemeen belang van de Eemnesser gemeenschap. 

Rijke geschiedenis

 

De geschiedenis van de Koninklijke Nederlandse Vereniging Afdeling Eemnes, begon op 22 juni 1965 toen de bestuursleden voorzitter Jo van Tinteren, secretaris Do van Leeuwen en penningmeester Eef Kuiper de vereniging startten. Allen hadden zij een achtergrond bij de Bescherming Bevolking (BB): de civiele beschermingsorganisatie die de bevolking bij rampen en oorlogen moest steunen. Twee van hen, Do van Leeuwen en Eef Kuiper, werden benoemd tot erelid, omdat zij zich jarenlang  als bestuurslid hadden ingezet. 

In die tijd verschenen in Eemnes op verschillende plaatsen geëmailleerde bordjes met de tekst "verbandpost". Daar konden gewonde Eemnessers aanbellen om een pleister of verbandje te halen. De verbandpost aan het einde van de Meentweg werd nooit bezocht, zo gaat het verhaal. Het is een van de vele anekdotes uit een lang vervlogen tijd. Zoals het verhaal van de EHBO'er die onderweg naar huis een ongeluk tegenkwam, snel naar huis fietste om zijn lesboekje te halen en weer terug fietste om hulp te verlenen.

Een tijd lang heeft de EHBO-vereniging een belangrijke taak gespeeld bij de rampenbestrijding en werden zelfs cursussen Eerste Hulp Bij Rampen georganiseerd. Die taak werd later helemaal overgenomen door het Rode Kruis. Ook een minder voor de hand liggend onderdeel maakte deel uit van de Eemnesser EHBO-geschiedenis: EHBO-wedstrijden. De drieman-schappen uit Eemnes hebben tientallen bekers in de wacht gesleept en waren op de EHBO-wedstrijden tot op landelijk niveau geduchte tegenstanders.

De eerste cursussen werden in Het Gele Kruisgebouw aan de Wakkerendijk gegeven, totdat de Hilt in de jaren tachtig de vaste stek werd voor EHBO Eemnes. De vereniging groeide in de beginjaren snel. In de jaren negentig stagneerde die groei. Zoals zoveel verenigingen had ook EHBO Eemnes last van het feit dat steeds minder jongeren tijd wilden steken in het verenigingsleven. In het bestuursbeleidsplan 'Een Nieuwe Start' is het uitbreiden van het ledental door het geven van cursussen een speerpunt.

Op 22 juni 2015, tot op de minuut 50 jaar na haar oprichtingsvergadering vierde EHBO Eemnes haar vijftigste verjaardag. Daarin werd niet alleen stilgestaan bij het omvangrijke verleden, maar ook gekeken naar de toekomst van de vereniging.

bottom of page