top of page

Hulpverlening bij Evenementen

De evenementenhulpverleners zijn de ambassadeurs van EHBO Eemnes. De regelgeving van gemeenten vereist dat gekwalificeerde EHBO'ers bij evenementen aanwezig zijn. EHBO Eemnes is de afgelopen jaren meegegroeid met de groeiende behoefte aan meer en beter toegeruste hulpverleners. Onze hulpverleners hebben een EHBO-diploma en een extra opleiding voor Hulpverlening bij Evenementen. In de aanvullende cursussen ligt de nadruk op de communicatie en organisatie, het opzetten van een tijdelijke eerstehulppost en diagnose-, behandel- en vervoertechnieken voor gevorderde EHBO'ers.
Voor elk evenement wordt een inzetplan op maat gemaakt. Een medische risico-inventarisatie en -evaluatie vormt de basis ervan. Zo nodig kan de vereniging advies vragen aan de Veiligheidsregio Utrecht, door directe lijnen met de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR).
Op 1 januari 2022 werd de Veldnorm Evenementenzorg ingevoerd. EHBO Eemnes voldoet nu aan de zware eisen voor een voor een Evenementenzorgorganisatie.
Onze EHBO-vereniging verzorgt voor verschillende evenementen al jarenlang de eerste hulp en kan de behoeften daarom goed inschatten. Het hulpverleningspakket kan op verzoek worden uitgebreid met ALS-zorg: professionele ambulancezorg die door betrouwbare, externe, bedrijven wordt aangeboden. Want voor elk evenement levert EHBO Eemnes maatwerk.
 • De Coördinator Hulpverlening bij Evenementen bepaalt hoeveel hulpverleners en welke materialen worden ingezet. Wanneer professionele hulpverlening (arts, ambulance, ALS-team) nodig is, geven wij dat tijdig door en sturen wij een offerte.

 • Als de organisatie hulpverleners wil inzetten dan moet dat tijdig worden doorgegeven. Zij worden ingedeeld in onze organisatie.

 • De organisatie zorgt voor een geschikte behandelruimte. Als dit niet mogelijk is laten wij een tent plaatsen. De kosten daarvan worden doorberekend. (gewijzigd 10-5-19)

 • De organisatie zorgt voor lunch en diner voor de EHBO'ers en voor een drankje. Als dit niet mogelijk is dan verzorgen wij de catering en brengen de kosten daarvan in rekening.

 • De inzetleider (de EHBO'er die de hulpverlening tijdens het evenement coördineert) verzorgt alle medische zaken: voor de organisatie een zorg minder !

Aanvragen moeten tenminste vier weken voor aanvang van het

evenement zijn ingediend.

Aanvragen die later worden ingediend worden mogelijk niet gehonoreerd. Late aanvragen worden volgens het hoge tarief belast.

De wind- en regendichte behandelruimte is groot genoeg (tenminste 9 m2), toegankelijk voor rolstoel en brancard, exclusief voor de EHBO, verwarmd/gekoeld (airco), verlicht en voorzien van stroom. Zo mogelijk is de ruimte afsluitbaar, voorzien van stromend water en heeft deze geen inkijk.

Tarieven per 1-6-2022

laag
tarief
hoog
tarief

per dag

eenmalig

per dag

per persoon per uur

per persoon per gewerkt uur

per persoon per uur

per kilometer, per auto

 • materialen, ongeacht verbruik

 • inrichten EHBO-post

 • inrichten medische post (ALS)

 • eerstehulpverlener ter plaatse

 • eerstehulpverlener standby*

 • eerstehulpverlener op afroep**

 • kilometerprijs buiten Eemnes

 • inzetplan, evaluatie, adviezen

 • verbandkoffer voor organisatie

 • ambulance, ALS-personeel, arts

€   25,00

€   25,00

€  150,00

€    18,00

€    18,00

€      6,00

€      0,19

gratis

gratis

op aanvraag

€   25,00

€   25,00

€ 150,00

€   10,00

€   10,00

€     4,00

€     0,19

gratis

gratis

op aanvraag

* Als we extra werk verwachten zijn één of meerdere hulpverleners 'standby' : zij kunnen worden opgeroepen en de eerstehulpverleners ter plaatse assisteren. Deze standby-hulpverleners worden alleen doorberekend per gewerkt uur (of een gedeelte ervan).

** Als we het niet nodig vinden om een eerstehulpverlener ter plaatse te hebben, kunnen we één of meerdere hulpverleners 'op afroep' achter de hand houden. Je kunt hen via het meldnummer bereiken en ze zijn er dan binnen 10 minuten (meestal eerder) .

 • De Coördinator Hulpverlening bij Evenementen bepaalt welk tarief wordt gehanteerd en deelt dat de organisa-tie mee.

 • In uitzonderlijke gevallen kan een goed doel gratis worden bemenst: het bestuur beslist hierover.

 • EHBO Eemnes berekent geen BTW.

 • De prijs wordt berekend op basis van nacalculatie: alleen gewerkte uren worden doorberekend, tenzij schriftelijk een pakketprijs werd afgesproken.

 • De tarieven die op het moment van aanvraag op de site zijn gepubliceerd zijn van toepassing. Tussentijdse wijzi-gingen worden niet doorberekend.

 • Offertes worden alleen op aanvraag gemaakt. Prijs-afspraken en pakketprijzen worden altijd schriftelijk aangeboden en bevestigd. 

 • Als een evenement wordt afgezegd, worden geen kosten doorberekend behalve de kosten die EHBO Eemnes aan derden (bv ambulance) moet betalen.

Ernstig ongeval? Bel direct 1-1-2

Alarmeer daarna pas EHBO Eemnes

Eerste hulp nodig?
Bel: 06 5 70 70 761

               Alleen tijdens evenementen

Hier verlenen wij eerste hulp:

     Koningsdag en Sinterklaasintocht Eemnes

     Jaarmarkt en feesten 's Graveland

     Trappenbergloop en Wolfskamerloop

     KPJ 6kamp, Sterkste Man van Eemnes

     Avondvierdaagse Laren/Eemnes

     Voorjaarskermis Sherpa

     Polderloop

     Ride4Kika

     Pinksterdienst en Herderstocht

     Beachvolleytoernooi

     Feestweek Eemnes

     Tractor Pulling Eemnes

     Schuurtjefeestje, Dijk van 'n Feest

     Eemnestival

     Evenementen Huis van Eemnes

   etc.

bottom of page