Algemene Verordening Gegevensverwerking

voor slachtoffers, patiënten en zorgvragers

Mijn gegevens zijn door EHBO Eemnes genoteerd. Wat nu?

Welke persoonsgegevens noteren jullie?


Als je bij een evenement behandeld werd door hulpverleners van EHBO Eemnes dan kunnen persoonlijke gegevens van jou zijn genoteerd. Dat zijn je voor- of roepnaam, je achternaam, je geboortedatum en je sekse (man/vrouw). Als wij contact met je willen houden over de afloop dan noteren we ook je telefoonnummer en/of je e-mailadres. Soms noteren wij ook gegevens van een contactpersoon, bijvoorbeeld iemand die jou na het ongeval begeleidde. We noteren dan zijn naam, telefoonnummer en/of e-mailadres en de relatie die hij met jou heeft. Bijvoorbeeld 'broer'of 'vriend'. Als we voor jou contact leggen met de huisartsenpost (HAP) dan noteren we ook je Burgerservicenummer (BSN) en de naam en woonplaats van je huisarts. Soms vraagt de doktersassistente of het ziekenhuis om jouw ziektekostenverzekeraar en je polisnummer. Ook die kunnen we dan noteren. Al deze gegevens zijn persoonsgegevens. Daar gaan we zorgvuldig mee om.
Noteren jullie ook andere gegevens?


We noteren ook medische gegevens. In de Algemene Verordening Gegevensverwerking heten dat 'bijzondere gegevens'. Daarvoor gelden extra strenge regels. We noteren bijvoorbeeld drank- en drugsgebruik, allergiën, medicijnen die je slikt en andere medische informatie die belangrijk is voor de behandeling. Verder noteren we ook welk letsel je hebt en hoe je behandeld werd. Wanneer er een incident is geweest (besmetting, weigering behandeling, seksueel grensoverschrijdend gedrag of agressie) dan vullen we een incidentenformulier in. Daarop staan ook (bijzondere) persoonsgegevens van andere betrokkenen.
Moet ik toestemming geven?


De EHBO'er zal je van tevoren om toestemming vragen en je uitleggen waarom hij je (bijzondere) persoonsgegevens wil noteren. Je kunt de gegevens geven of niet. Of je geeft niet alle gevraagde gegevens. Dat beslis je zelf. Als je bepaalde gegevens niet wilt geven dan zal de EHBO'er wel je medische toestand en de behandeling omschrijven. Soms kun je gegevens niet zelf verstrekken. Bijvoorbeeld als je bewusteloos bent. In dat geval mag de EHBO'er zonder je toestemming je (bijzondere) persoonsgegevens noteren. Als je geen toestemming geeft om je persoonsgegevens te noteren dan kunnen klachten over de hulpverlening niet in behandeling worden genomen.
Wat doen jullie met mijn (bijzondere) persoonsgegevens?


We vullen je (bijzondere) persoonsgegevens in op een 'slachtofferregistratieformulier'of een 'patiëntregistratieformulier'. Dat formulier houden we zelf en bergen het op zodat anderen er niet bij kunnen. Soms worden de gegevens in een computer verwerkt of maakt de EHBO'er een foto van het formulier en geeft het mee aan de ambulance. We zorgen ervoor dat anderen niet bij de electronische informatie kunnen komen. Je gegevens kunnen door hulpverleners op het evenement worden ingezien. Dat is bijvoorbeeld belangrijk wanneer zij een vervolgbehandeling moeten geven. De inzetleider, dat is de EHBO'er die de leiding heeft bij een evenement, leest altijd het formulier. Informatie op het formulier kan mondeling worden doorgegeven aan bijvoorbeeld de ambulance, het ziekenhuis of de huisartsenpost. Dat is belangrijk voor je verdere behandeling. Dit valt niet onder de AVG, maar we vinden dat je het toch moet weten.
Ik wil mijn gegevens inzien. Kan dat?


Als je een kopie van het slachtofferregistratieformulier of het patiëntregistratieformulier wilt ontvangen dan kan dat gratis. Schrijf een e-mail naar AVG@ehboeemnes.nl of een brief naar het secretariaat (het adres vind je op de website). Sluit een kopie/foto van een identiteitsbewijs in en streep daarop je BSN door. een voorbeeldbrief kun je downloaden op: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/voorbeeldbrief_verzoek_om_inzage.pdf Je ontvangt de gegevens in principe binnen een maand. Lukt ons het niet om de gegevens op tijd te verstrekken dan informeren we je daarover binnen die maand. Je kunt je gegevens in ieder geval binnen twee maanden inzien. Als je gegevens al gewist zijn dan laten we je dat natuurlijk ook weten. We geven geen gegevens van anderen aan je door. Bijvoorbeeld van getuigen of andere slachtoffers. Wil je die toch hebben dan moet je dat uitdrukkelijk vermelden. Alleen als we toestemming van die betrokkenen hebben, mogen we hun persoonsgegevens met je delen. Bijzondere persoonsgegevens, zoals hun medische toestand, worden nooit gegeven.
Ik wil mijn gegevens wissen of veranderen. Wat moet ik doen?


Je mag je (bijzondere) persoonsgegevens laten wissen (recht op vergetelheid) of rectificeren (recht op rectificatie), bezwaar aantekenen tegen het verwerken van de gegevens (recht van bezwaar) of van een deel daarvan (recht van beperking van). Schrijf een e-mail naar AVG@ehboeemnes.nl of een brief naar het secretariaat (het adres vind je op de website). Sluit een kopie/foto van een identiteitsbewijs in en streep daarop je BSN door. Je kunt hier voorbeeldbrieven downloaden: voorbeeldbrief recht op vergetelheid: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/voorbeeldbrief_persoonsgegevens_wissen_vergetelheid.pdf voorbeeldbrief recht op rectifcatie: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/voorbeeldbrief_rectificatie_0.pdf voorbeeldbrief beperking verwerking: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/voorbeeldbrief_beperking_verwerking_persoonsgegevens.pdf voorbeeldbrief bezwaar: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/voorbeeldbrief_bezwaar_met_specifieke_situatie_verband_houdende_redenen.pdf Je ontvangt in principe binnen een maand een beslissing. Lukt ons het niet om op tijd te reageren dan informeren we je daarover binnen die maand. In ieder geval reageren we binnen twee maanden. Wij kunnen beslissen om je verzoek af te wijzen. Dat is bijvoorbeeld het geval als er een klacht is ingediend, als er een onderzoek loopt of als wij andere dringende redenen hebben om de persoonsgegevens niet te wijzigen of te wissen. Als je gegevens al gewist zijn dan laten we je dat natuurlijk ook weten.
Hoe lang bewaren jullie de gegevens?


Slachtofferregistratieformulieren en patiëntregistratieformulieren worden twee maanden bewaard. Incidentformulieren worden zes maanden bewaard. Als er een klacht of onderzoek loopt of verwacht wordt, bewaren we de gegevens zo lang als nodig is. Is een klacht of onderzoek definitief afgerond dan vernietigen we de gegevens binnen een maand.
Waar kan ik terecht met andere vragen over mijn privacy?


Je kunt e-mailen naar AVG@ehboeemnes.nl of schrijven naar het secretariaat van EHBO Eemnes (adres op de website).
Geven jullie mijn gegevens door?


In principe geven we je persoonsgegevens alleen door aan de ambulance, huisarts, ziekenhuis, organisatie en politie. Daarover word je geïnformeerd als we je toestemming vragen om je persoonsgegevens te mogen noteren. Medische gegevens (bijzondere persoonsgegevens) worden alleen doorgegeven aan 'geheimhouders'. Het gaat dan met name om artsen en medische zorgverleners. Ook daarover word je geïnformeerd voordat je toestemming geeft. Als iemand anders je (bijzondere) persoonsgegevens wil hebben dan vragen we jou om toestemming. Je kunt dan beslissen of je die toestemming wel of niet geeft. In uitzonderlijke gevallen zijn wij verplicht je gegevens te geven. Er is dan een wettelijke plicht. Wij zullen je in dat geval op de hoogte brengen dat wij je gegevens hebben doorgegeven.