Algemene Verordening Gegevensverwerking

voor slachtoffers, patiënten en zorgvragers