May 21, 2020

Begin juni start EHBO Eemnes met een serie trainingen hoe eerstehulpverleners reanimatie moeten geven tijdens de coronacrisis. De Nederlandse Reanimatieraad (NRR) heeft de protocollen aangepast en dus vindt EHBO Eemnes het zinvol dat haar leden de mogelijkheid hebben om hierin getraind te worden. 

Het tijdelijke reanimatieprotocol moet de kans op besmetting van de hulpverlener zoveel mogelijk voorkomen. Belangrijkste wijziging is dat het hoofd van het slachtoffer niet wordt aangeraakt bij het controleren van de ademhaling, er niet meer beademd wordt en mogelijke COVID-19 patiënten alleen behandeld worden met een AED en geen borstcompressies meer krijgen.

Tijdens de training wordt uitgelegd hoe het virus zich bij een reanimatie kan verspreiden en welke maatregelen je als reanimist moet nemen.  Ook wordt ruimschoots aandacht besteed aan persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en hygiënemaatregelen.

De training is veilig voor de deelnemers. EHBO Eemnes heeft een erg strikt 'COVID-19 pro...

April 26, 2020

Tijdens de jaarlijkse lintjesregen ontving Eemnesser eerstehulpverlener Carla de Vet een koninklijke onderscheiding: Ridder in de Orde van Oranje Nassau met Zwaarden. Zij kreeg het ereteken uitgereikt door minister van defensie Ank Bijleveld. Dat gebeurde vanwege de corona-maatregelen via een videoverbinding. De toevoeging van twee zwaarden aan deze civiele onderscheiding verdient Carla omdat zij al decennia als reservist bij het Korps Nationale Reserve werkt.

 Een dolblije Carla voor haar woning.  (© Foto Studio Kastermans/Alexander Marks)

Carla is al jarenlang lid van EHBO Eemnes en heeft bij veel evenementen hulp verleend. Ook werkt zij als vrijwilliger bij de Historische Kring. Daarom heeft het de koning behaagd (zoals dat zo mooi heet) om Carla te onderscheiden.

Carla is één van slechts twee Eemnessers die dit jaar een lintje ontving. Zij is het vijfde lid EHBO Eemnes die mede vanwege de activiteiten voor de vereniging geridderd werden.

Minister Bijleveld schreef in een tweet: Zo...

March 20, 2020

EHBO Eemnes heeft vanavond mondkapjes, handschoenen, schorten en veiligheids-brillen afgestaan die huisartsen, ziekenhuispersoneel en verzorgenden hard nodig hebben om veilig coronapatiënten te kunnen testen en behandelen. De materialen kwamen uit de voorraad voor de evenementenhulpverlening. Omdat alle evenementen voor de komende tijd zijn afgelast zijn de materialen niet direct nodig.

Het materiaalteam van EHBO Eemnes (Toos, Wallie en Arie) brengt mondkapjes en handschoenen naar de brandweerkazerne in Eemnes. (foto: Remon van Dijkhuizen)

De Eemnesser EHBO'ers gaven gehoor aan de oproep van Brandweer Eemnes om persoonlijke beschermingsmiddelen naar de brandweerkazerne te brengen. Tot 27 maart is de brandweerkazerne aan de Noordersingel elke avond geopend van 19.00 tot 20.30  om mondkapjes en handschoenen in ontvangst te nemen. De brandweerlieden zorgen dat die op de plekken aankomen waar ze het hardst nodig zijn.

"Wij nemen in deze moeilijke tijd onze maatschappelijke verantwoording. Ook...

March 19, 2020

Nu het er naar uit ziet dat de maatregelen om het coronavirus in te dammen alleen maar toenemen, bereidt EHBO Eemnes zich voor om vervolglessen op afstand te geven. Cursisten kunnen dan via een internetverbinding de les volgen, de instructeur en de medecursisten zien en horen, vragen stellen en de Powerpoint-presentatie zien. "Wanneer de geplande les van 8 april niet in het Huis van Eemnes kan doorgaan, gaan we digitaal," zegt voorzitter Marco Kamphuis.

"Onze vervolglessen zijn altijd erg praktisch. Cursisten oefenen met en bij elkaar met het aanleggen van verbanden of het draaien in de stabiele zijligging. Van een afstand van 1,5 meter is dan natuurlijk geen sprake. Daarom gaan we kijken of we de moge-lijkheid kunnen bieden om via een videoverbinding de lesstof die daarvoor geschikt is aan te bieden. Dat betekent niet alleen theorie, maar ook praktisch handelen die de cursisten via de webcam kunnen laten zien aan de instructeur."

Vanaf dit weekend wordt een 'digitale klas' ingericht, di...

March 18, 2020

De persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) die de Eemnesser hulpverleners gebruiken bij evenementenhulpverlening worden verzameld en overmorgen ingeleverd bij de brandweer in de gemeente. Er is een schrijnend tekort aan beschermings-middelen die verpleegkundigen, artsen, huisartsen en verzorgenden nodig hebben bij het testen en behandelen van coronapatiënten. EHBO Eemnes neemt haar maatschappelijke verantwoording en draagt vrijwel al haar materialen af.

"Wij wachten de invorderingsmaatregel van de regering niet af," zegt voorzitter Marco Kamphuis. Tijdens het debat in de tweede kamer  zojuist eisten oppositiepartijen die maatregel. De overheid kan met een dergelijke verordening eisen dat iedereen die mondkapjes heeft die inlevert. "Ik heb onze verbandmeester Wallie Karsse-meijer, daarom gevraagd zo snel mogelijk de materialen te verzamelen. Zij is verantwoordelijk voor het materiaalbeheer."

De Eemnesser eerstehulpverleners doneren dozen met handschoenen, mondkapjes, veiligheidsbrillen en...

March 15, 2020

De Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO activeert haar Noodhulp Organisatie ten behoeve van de zorg rondom het coronavirus (COVID-19). Door het netwerk te activeren wordt er een vervolg gegeven aan een jarenlange traditie waarbij mensen met een EHBO-diploma zorg gaan verlenen aan mensen in nood. Tijdens deze coronapandemie zijn onze vrijwilligers beschikbaar voor inzet bij professionele zorgorganisaties zoals verzorgingstehuizen, ziekenhuizen en GHOR/GGD.

Opgeven kan hier: knv-noodhulp.nl 

PERSOONLIJK ADVIES VOORZITTER EHBO EEMNES

Ik juich het toe als jullie je opgeven voor de noodhulp. Ik raad leden van 60 jaar of ouder echter af om zich op te geven omdat zij behoren tot een risicogroep. Geef je alleen op als je er zeker van bent dat je geen besmetting kunt hebben: dus geen verhoging of koorts maar ook geen neusverkoudheid of last van hoesten. Pas goed op jezelf en volg de aanwijzingen van de zorginstelling. Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen als die aangeraden worden. Maar voo...

February 27, 2020

Elf leden van EHBO Eemnes hebben de interne cursus Eerste Hulp Bij Wandelblaren met succes afgesloten. De leden, die samen het 'Blarenteam EHBO Eemnes' vormen kunnen ingezet worden bij meerdaagse wandelevenementen. Ze zijn uitgerust met een enorm arsenaal aan materialen om wandelblaren te behandelen zodat de wandelaar het wandelevenement kan uitlopen.

Het blarenteam kan gesloten, open en bloedblaren behandelen en de wandelaars informeren over behandelmethoden en mogelijk infectiegevaar. Ze handelen volgens de laatste richtlijnen van Het Oranje Kruis en het Nederlandse Rode Kruis. Het Rode Kruis verzorgt al, samen met Defensie, de wandelaars van de Nijmeegse Vierdaagse en heeft veruit de meeste ervaring met grootschalige wandeltochten.

EHBO Eemnes schafte veel materialen aan waarover het blarenteam kan beschikken. In totaal kunnen twaalf hulpverleners tegelijk aan de slag. Het Blarenteam EHBO Eemnes kan zowel op de route als aan de finish van meerdaagse wandelevenementen een blarenpost in...

November 24, 2019

Ook dit jaar is Sinterklaas veilig in onze Eemgemeente aangekomen. Traditiegetrouw kwam de goedheiligman met een platbodem de Vaart afgezakt om op het feestterrein aan de Wakkkerendijk de honderden toegestroomde bezoekers toe te wuiven. De sint werd toegesproken door de burgemeester waarna hij naar de Minnehof en de Hilt vertrok om daar de kinderen blij te maken.

Opmerkelijk was (opnieuw) de afwezigheid van Henk van Hees, die altijd erg actief is in Eemnes en zelfs werd verkozen tot 'Gooi- en Eemlander van het Jaar'. Ook ambulance-chauffeur Henk Schovers, die bij onze vereniging betrokken is en als fervent Sint-aanhanger te boek staat, was er niet. Misschien waren beide Henken geveld door de griep: het heerst.

 Keurig in uniform poseert het EHBO-team met 'een' Zwarte Piet.

EHBO'ers Monique en Natsja waren samen met assistent Remon aanwezig om eventuele slachtoffers te behandelen. Hun hulp was, op een wespensteek na, niet nodig.

Wespensteek

Het is opmerkelijk dat er wespen zo laat in he...

October 27, 2019

Van 600 meter voor de allerjongsten tot 10 km voor getrainde lopers: de Lidl Wolfskamerloop 2019 van atletiekvereniging Zuidwal in Huizen bood voor alle hardlopers een passende afstand in het mooie natuurgebied De Wolfskamer. EHBO Eemnes verzorgde de medische ondersteuning.

Toos en Arie vormden het fietsteam in het bos. Arie markeert een mogelijk struikelpunt voor de lopers, een bewegwijzerings-paddenstoel, door er op te gaan zitten.

Het is inmiddels een geoliede machine geworden. Sinds 1999 word de loop door het Huizer natuurgebied de Wolfskamer georganiseerd. In die jaren is de route meermalen veranderd, maar steeds konden de deelnemers genieten van de bosrijke omgeving. Ook dit jaar voerde de route langs het Gooimeer.

Daar hadden Monique en Wallie tactisch positie gekozen. Ze konden de open vlakte goed overzien en tegelijkertijd genieten van het herfstzonnetje dat zich af en toe liet zien.

Of er korte lijntjes liggen tussen de organisatie en de weergoden is een goed bewaard geheim. Maar...

Please reload

© 2017-2020  EHBO Eemnes

  • White Facebook Icon

Volg ons op Facebook.