top of page

Reanimatie van Volwassenen en Kinderen

Elke dag overlijden 35 mensen aan een hartstilstand buiten het ziekenhuis. Vaak in en rond het huis. Hun kans om te overleven is sterk verhoogd als er binnen 6 minuten mensen ter plekke zijn die starten met reanimeren en een AED gebruiken. Jouw hulp is cruciaal om levens te redden!

Ouders en oppasouders, gastouders, personeel van kinderdagverblijven, vrijwilligers bij sportverenigingen met kinderen, leraren en leraressen hebben een grotere kans om een hartstilstand bij een kind tegen te komen en moeten speciale reanimatietechnieken kennen.

In deze combinatiecursus leert u hoe baby's, kinderen, volwassenen en drenkelingen te reanimeren. De cursus wordt gegeven volgens de laatste richtlijnen van de Nederlandse Reanimatieraad. Na het examen ontvang je twee NRR-diploma's. Het is belangrijk dat je jaarlijks een herhalingsles volgt en je diploma geldig houdt.

 • Duur: 1 les van 7  uur (incl. examen),

 • Datum: in overleg met cursisten

 • Diploma: Nederlandse Reanimatieraad (NRR) - 1 jaar geldig

 • Opleiding conform: richtlijnen NRR 2015

 • Reanimatie: volwassenen, met AED

 • Inclusief: lesboekje, examen, 2 diploma's, lunch

                        lesmaterialen tijdens de cursus beschikbaar

                        lidmaatschap lopend jaar (na behalen diploma).

 • Aantal cursisten: min. 6 - max. 9

 • Leeftijd: min. 14 jaar

 • Vereisten: geen vooropleiding nodig

Een greep uit de lesstof

 • herkennen van een hartinfarct

 • snel en goed 1-1-2 alarmeren

 • reanimeren met en zonder AED

 • reanimeren door 2 helpers

 • stabiele zijligging

 • hulp bij verslikking

Start cursus: op dit moment is nog geen cursus gepland

Kosten:   € 90

Omdat zorgverzekeraars preventieve zorg steeds belangrijker vinden, zijn er meerdere verzekeraars die een EHBO- of reanimatiecursus vergoeden vanuit een zorgverzekering met aanvullende dekking. 

Voor meer informatie ga naar www.zorgwijzer.nl of open het pdf document.

bottom of page