top of page

Actueel

Handvatten voor hulpverleners

Wat is het verschil tussen een 'standby-dienst' en een 'oproep-dienst'? Moet ik omstan-ders tegenhouden als zij foto's maken van een ongeval? Hoe zit het met de slachtoffer-registratie en privacywetgeving? Op deze website worden antwoorden gegeven op veelgestelde vragen van evenementenhulpverleners. Zo worden EHBO'ers verder ondersteund als zij hulp verlenen bij evenementen waar EHBO Eemnes hulp verleent.

De 'Handvatten voor hulpverleners' zijn te vinden in het beveiligde ledengedeelte van deze website. Hulpverleners van andere organisaties krijgen toegang tot een speciale pagina waarop de handvatten ook te lezen zijn. De regels, tips en afspraken gelden alleen voor EHBO Eemnes en zijn daarom niet voor iedereen zichtbaar.


In OPGEVEN EN AFZEGGEN staat beschreven hoe je je als hulpverlener voor een evenement kunt opgeven en wat je moet doen als je plotseling geen hulp kunt verlenen. Er is een vargencategorie besteed aan de WERKKLEDING.De kernploeg hulpverleners van EHBO Eemnes heeft eigen werkkleding. Voor anderen verzorgt de vereniging die. Ook aan INPAKKEN MATERIALEN is een vragenreeks besteed. In EHBO-ORGANISATIE wordt uitgebreid uitgelegd welke verschillende taken de hulpverleners hebben tijdens een evenement en hoe de samenwerking is georganiseerd. Hierin wordt bijvoorbeeld de taak van de inzetleider en die van de medisch leider uitgelegd. Onder het hoofdstuk DIENSTEN worden vragen over de drie diensten (regulier, op afroep en standby) beantwoord. Onder het kopje BIJ AANKOMST worden tips gegeven hoe je de hulpverlening doelmatig opstart.


Veel aandacht aan EHBO-POSTEN en de eisen waaraan een een behandelpost moet voldoen. Maar ook de verschillende soorten posten en de inrichting ervan wordt behandeld. Een tweed, belangrijke vragenreeks gaat over tips en regels TIJDENS DE INZET. Met die aanwijzingen moet een inzet efficiënt, professioneel en veilig verlopen. Vragen lopen uiteen van "Heb ik recht op consumpties?" tot "Wat moet ik doen bij agressie?". Als het evenement is afgelopen zijn er nog zaken te doen. Welke dat zijn staat in NA AFLOOP.


EHBO Eemnes besteedt veel aandacht aan de privacy van slachtoffers. Veelgestelde vragen over INFORMATIE AAN DERDEN en over REGISTRATIE worden beantwoord. De slachtoffer-registratie van EHBO Eemnes is aan strikte regels gebonden en voldoet daarmee aan de onlangs gewijzigde privacy-wetgeving. De Eemnesser registratie is 'AVG-proof'.


De veelgestelde vragen zijn voor leden te vinden onder 'Handvatten hulpverleners' in het ledengedeelte. De inlogpagina voor niet-leden wordt doorgegeven aan hulpverleners van andere verenigingen die voor EHBO Eemnes werken.

Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
bottom of page