top of page

De EHBO vereniging Eemnes is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Wij zijn in het ANBI-register opgenomen. Dat betekent dat wij geen BTW hoeven te berekenen op de evenementenhulpverlening.

In de meeste gevallen kun je donaties en sponsoring aftrekken van de belastingen. Kijk of jij jouw gift kunt aftrekken bij de belastingdienst

ANBI

Omdat wij een ANBI zijn moeten we de volgende gegevens publiceren:

NAAM

De vereniging draagt de naam: Koninklijke Nederlandse Vereniging Eerste Hulp Bij Ongelukken Afdeling Eemnes en kan handelen onder de namen:

                a. Koninklijke Nederlandse Vereniging Eerste Hulp Bij Ongelukken Eemnes;

                b. KNV Eerste Hulp Bij Ongelukken Eemnes;

                c. Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO Eemnes;

                d. KNV EHBO Eemnes;

                e. Vereniging Eerste Hulp Bij Ongelukken Eemnes;

                f. EHBO Eemnes;

                en/of hiervan afgeleide namen voor zover deze geen verwarring scheppen.

 

RSIN

815648716

 

POSTADRES

Zie contactpagina.

 

BELEIDSPLAN

De vereniging heeft als doel het verlenen van eerste hulp te bevorderen. Zij tracht dit doel te bereiken door:

  a. het organiseren en uitvoeren van cursussen op het gebied van eerstehulpverlening.

  b. het organiseren van cursussen voor de leden van de vereniging teneinde hun      

      vaardigheden en kennis bij te houden   en uit te breiden;

  c. het op verzoek van derden en in georganiseerd verband verlenen van bijstand

      bij bijeenkomsten, evenementen, feesten, wedstrijden en dergelijke;

  d. het al dan niet in georganiseerd verband daadwerkelijk verlenen van eerste hulp;

  e. andere wettige middelen, die bevorderlijk zijn tot het bereiken van het doel.

 

De vereniging verwerft gelden door contributies, hulpverlening bij evenementen, donaties, sponsoring en schenkingen en kan in voorkomende gevallen acties opzetten om gelden te verwerven.

Het vermogen wordt door het dagelijks bestuur van de vereniging beheerd, meer in bijzonder door de penningmeester.

 

Het vermogen wordt besteed aan de uitvoering van de doelstellingen: het werven van cursisten en het geven van cursussen, het verlenen van eerste hulp bij evenementen, het ondersteunen van leden bij individuele eerstehulpverlening en het aanschaffen, onderhouden en uitbreiden van les- en eerstehulpmaterialen.

 

BESTUUR

Zie bestuurspagina.

 

BELONINGSBELEID

De bestuursleden ontvangen voor hun bestuurswerkzaamheden geen vacatiegelden. Een bestuurslid dat andere werkzaamheden voor de vereniging verricht, zoals les geven, kan hiervoor een marktconforme vergoeding ontvangen.

Alle leden ontvangen als waardering voor hun inzet bij hulpverlening bij evenementen van één euro per gewerkt uur die als cadeaubon wordt uitgereikt.

 

ACTUEEL VERSLAG UITGEOEFENDE ACTIVITEITEN

Zie de evenementenkalender en onze blogpagina.

FINANCIËLE VERANTWOORDING

Jaarverslag en begroting kunnen hier worden ingezien.

bottom of page