March 20, 2020

EHBO Eemnes heeft vanavond mondkapjes, handschoenen, schorten en veiligheids-brillen afgestaan die huisartsen, ziekenhuispersoneel en verzorgenden hard nodig hebben om veilig coronapatiënten te kunnen testen en behandelen. De materialen kwamen uit de voorraad voor de evenementenhulpverlening. Omdat alle evenementen voor de komende tijd zijn afgelast zijn de materialen niet direct nodig.

Het materiaalteam van EHBO Eemnes (Toos, Wallie en Arie) brengt mondkapjes en handschoenen naar de brandweerkazerne in Eemnes. (foto: Remon van Dijkhuizen)

De Eemnesser EHBO'ers gaven gehoor aan de oproep van Brandweer Eemnes om persoonlijke beschermingsmiddelen naar de brandweerkazerne te brengen. Tot 27 maart is de brandweerkazerne aan de Noordersingel elke avond geopend van 19.00 tot 20.30  om mondkapjes en handschoenen in ontvangst te nemen. De brandweerlieden zorgen dat die op de plekken aankomen waar ze het hardst nodig zijn.

"Wij nemen in deze moeilijke tijd onze maatschappelijke verantwoording. Ook...

March 19, 2020

Nu het er naar uit ziet dat de maatregelen om het coronavirus in te dammen alleen maar toenemen, bereidt EHBO Eemnes zich voor om vervolglessen op afstand te geven. Cursisten kunnen dan via een internetverbinding de les volgen, de instructeur en de medecursisten zien en horen, vragen stellen en de Powerpoint-presentatie zien. "Wanneer de geplande les van 8 april niet in het Huis van Eemnes kan doorgaan, gaan we digitaal," zegt voorzitter Marco Kamphuis.

"Onze vervolglessen zijn altijd erg praktisch. Cursisten oefenen met en bij elkaar met het aanleggen van verbanden of het draaien in de stabiele zijligging. Van een afstand van 1,5 meter is dan natuurlijk geen sprake. Daarom gaan we kijken of we de moge-lijkheid kunnen bieden om via een videoverbinding de lesstof die daarvoor geschikt is aan te bieden. Dat betekent niet alleen theorie, maar ook praktisch handelen die de cursisten via de webcam kunnen laten zien aan de instructeur."

Vanaf dit weekend wordt een 'digitale klas' ingericht, di...

March 18, 2020

De persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) die de Eemnesser hulpverleners gebruiken bij evenementenhulpverlening worden verzameld en overmorgen ingeleverd bij de brandweer in de gemeente. Er is een schrijnend tekort aan beschermings-middelen die verpleegkundigen, artsen, huisartsen en verzorgenden nodig hebben bij het testen en behandelen van coronapatiënten. EHBO Eemnes neemt haar maatschappelijke verantwoording en draagt vrijwel al haar materialen af.

"Wij wachten de invorderingsmaatregel van de regering niet af," zegt voorzitter Marco Kamphuis. Tijdens het debat in de tweede kamer  zojuist eisten oppositiepartijen die maatregel. De overheid kan met een dergelijke verordening eisen dat iedereen die mondkapjes heeft die inlevert. "Ik heb onze verbandmeester Wallie Karsse-meijer, daarom gevraagd zo snel mogelijk de materialen te verzamelen. Zij is verantwoordelijk voor het materiaalbeheer."

De Eemnesser eerstehulpverleners doneren dozen met handschoenen, mondkapjes, veiligheidsbrillen en...

March 15, 2020

De Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO activeert haar Noodhulp Organisatie ten behoeve van de zorg rondom het coronavirus (COVID-19). Door het netwerk te activeren wordt er een vervolg gegeven aan een jarenlange traditie waarbij mensen met een EHBO-diploma zorg gaan verlenen aan mensen in nood. Tijdens deze coronapandemie zijn onze vrijwilligers beschikbaar voor inzet bij professionele zorgorganisaties zoals verzorgingstehuizen, ziekenhuizen en GHOR/GGD.

Opgeven kan hier: knv-noodhulp.nl 

PERSOONLIJK ADVIES VOORZITTER EHBO EEMNES

Ik juich het toe als jullie je opgeven voor de noodhulp. Ik raad leden van 60 jaar of ouder echter af om zich op te geven omdat zij behoren tot een risicogroep. Geef je alleen op als je er zeker van bent dat je geen besmetting kunt hebben: dus geen verhoging of koorts maar ook geen neusverkoudheid of last van hoesten. Pas goed op jezelf en volg de aanwijzingen van de zorginstelling. Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen als die aangeraden worden. Maar voo...

Please reload

© 2017-2020  EHBO Eemnes

  • White Facebook Icon

Volg ons op Facebook.