December 30, 2018

Het lesschema voor 2019 is klaar. De vervolglessen beginnen in februari. De invulling van een aantal lessen is nieuw. Zo zal in de vervolgles 'bloedingen' de cursus 'Stop De Bloeding' worden geïntegreerd. De deelnemers leren een tourniquet aanleggen en ernstige bloedingen te stelpen door het opstoppen van de wond. 

Nieuw is dat één reanimatieles wordt geïntegreerd in de les 'levensreddend handelen'. De andere reanimatieles in 2019 is voor alle cursisten toegankelijk: er is dus geen maximum aantal deelnemers meer.

In oktober komt een ambulanceteam langs. Ze gaan geen demonstratie geven maar gaan samen met de EHBO'ers ongevallen behandelen. Zo worden de cursisten voorbereid op samenwerking met ambulancepersoneel. Thema's zijn slachtoffers met meerdere letsels en Hoog Energetisch Trauma.

De opzet van de les 'evenementenhulpverlening' is ook nieuw. Dit jaar bestaat die uit een aantal Table-Top-oefeningen. Daarbij krijgen de cursisten meer inzicht in de pro-actieve, preventieve en preparatiefa...

Please reload

© 2017-2020  EHBO Eemnes

  • White Facebook Icon

Volg ons op Facebook.